اگر لذت ترک لذت بدانی...
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

مطلب اخیر دوست عزیزم جناب اقای ابراهیم مرا بر آن داشت تا به مساله­ای که ایشان بدان پرداخته از زاویه دیگری بپردازم. واقعیت این است که همه کسانی که مزه علم و دانش و تحقیق و پژوهش را یافته­اند به حلاوت و شیرینی پرسش و پژوهش واقف و مشرف هستند. منتهی قدما می فرمودند علوم دو دسته اند : علوم غایی و علوم الی. مراد از علوم غایی ان دسته از علوم اند که نفس دانستن آنها در سازندگی و کمال انسان موثر است و علوم آلی آن دسته از علوم هستند که علم به معلومات آنها به خودی خود ارزش ندارد بلکه فایده و اثری که ازکاربست و به کارگیری آنها در خدمت خلق خدا حاصل می­شود موضوعیت و مطلوبیت دارد. از این دیدگاه مشخص است که مباحث حوزه سیاست­گذاری علم و تکنولوژی در دسته دوم قرار می­گیرند. دانستن آنها و بحث و فحص از ظرائف و طرائف مندرج در این شاخه از علم زمانی ارزشمند است که ظرف به کارگیری آن دانسته­ها وجود داشته باشد.

نگاهی نه از سر بدبینی و تعصب بلکه از روی واقع بینی و تدبر به خوبی نشان می­دهد که اگر هدف عزیزانی که گزینه تحصیل این قبیل رشته­ها را در خارج از کشور و در فضایی گل و بلبل انتخاب می­کنند، کاربست آتی آن دانسته­ها در بستر اجرایی و عملیاتی داخل کشور است، مسیر به شدت ناهموار و صعب العبور است و با قاطعیت می­توان گفت ظرفیت و قابلیت به کارگیری حجم عمده این قبیل معارف در فضای واقعی کشور وجود ندارد. برای این که عزیزان مشغول به تحصیل در خارج بتوانند پس از تحصیل و کسب علم و بهره مندی از لذات تحقیق، علم خود را به کار گیرند باید قبل از آنان قهرمانانی چند این راه ناهموار را به قدرت و سرسختی بکوبند و آن را هموار سازند. این عزیزان اگرچه از درک لذت چالش با اساتید متوغل در علوم سیاست گذاری بی بهره­اند و فضای ارام و جذاب بلاد راقیه را برای تحصیل و تحقیق انتخاب نمی کنند، اما این ترک لذت، حلاوت و شیرینی مضاعفی دارد. لذت چالش با کاربران واقعی این علوم و بدیهیات و امهات مسایل علمی این حوزه را قطره قطره به کام جان آنان فروریختن و راه را برای هنرنمایی و میدان داری عزیزان از غربت بازگشته فراهم آوردن.

اینها را گفتم و نوشتم تا مبادا کسانی گمان کنند که اگر در این عرصه و جولانگاه و علیرغم استطاعت، گزینه تلاش و کوشش علمی و عملی توامان را در داخل کشور برگزیده­اند، در فضیلت جهاد علمی و درک حلاوت لذات مجرد عقلی از دانشجویان کوشای بلاد راقیه چیزی کم دارند.

در هفته ای که گذشت همت و تلاش دوستی جوان و کوشا که مدتی است به حوزه سیاست­گذاری تکنولوژی علاقمند شده است و در این مسیر دانستنی های سودمندی اندوخته است، و جد و جهد و اجتهاد او برای چالش با مدیران حوزه انرژی نتیجه داد و توانست جمع قابل توجهی از عالی ترین سطوح سیاست­گذاری حوزه انرژی کشور را به ضرورت توجه به مقوله نفوذ تکنولوژی در سیاست­گذاری تقاضای انرژی متوجه سازد و آنان جملگی پس از تلاشی یک ساله در نهایت به ضرورت این امر مذعن گردیدند.

من حلاوت و شیرینی این پیروزی درخشان را پس از چالشی یک ساله کمتر از حلاوت تحقیق و پژوهش در فضای آرام و آرامش بخش اسپرو نمی بینم.

هادی