اسپرو (3) یا رئیس جدید (2)

عکسهایی از اتاق گوردون را که در پست قبلی گفته بودم اینجا گذاشته ام. راجع به اسپرو و اینکه دایرکتور آن چه جایگاهی دارد خودتان مطالعه کنید تا جایگاه کسانی مثل فریمن و پویت را که سابقا این نقش را داشته اند دریابید. خجالت کشیدم زمانی که در اتاق نشسته و یا با دو نفر دیگر دور همین میز جلسه دارند از وی عکس بگیرم. در هر صورت: بدون شرح!

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
حسین قاسمی

این اتاق شیشه‌ای مرا یاد اتاق دکتر علی‌احمدی(وزیر آموزش و پرورش کنونی) در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت می‌اندازد که بعد از رسیدن به وزارت اتاقش تقریبا دو برابر شد با تجهیزات متفاوت!